Sanuk Advice

Vad kan vi hjälpa dig med?

Sanuk Advice bildades 2010 för att hjälpa företag inom flera områden.

Ekonomifunktion

Vår ena inriktning är att hjälpa mindre och medelstora företag med sin ekonomifunktion. Vi har över 20 års erfarenhet inom uppstart av företag och alla frågor kring ekonomi/lön och redovisning. Vi sköter allt från uppstart och bokföring till controlleruppgifter och skatterådgivning.

Inom redovisningsområdet arbetar vi både med webblösningar där kunden kan vara delaktig i sin ekonomi samt på klassiskt sätt med månadsrapportering via mail/papper. Vi är redovisningspartner till Fortnox samt Mr Shoebox.

Vi har också möjlighet att hjälpa större företag med logistik/supply chain samt med internationell redovisning mot Nordiska länder.

Vi kan även erbjuda tjänster inom upphandling av affärssystem, implementation och rådgivning. Exempel på system vi har stor erfarenhet av, SAP, Visma, Agresso, AGDA, Fortnox, Hogia, Pyramid, Microsoft Dynamics m fl.

Fastighetsutveckling och Public Relations

Vår andra inriktning är inom fastighetsutveckling och Public Relations.

Delägare är Annika Lindfors, som har lång erfarenhet inom redovisningsområdet. Speciellt inom affärssystemsimplementation, uppstart av nya företag samt av stiftelser/föreningar inom ideella sektorn.

Delägare Petter Lindfors, som har mångårig politisk erfarenhet bl a som heltidspolitiker inom Stockholms Stadshus. Petter är verksam inom området Public Affairs-strategi och rådgivare, främst gällande kommunala processer, bostads/fastighetsrelaterade frågor och stadsutveckling i storstadsregioner.

Samarbetspartner Lena Kjellerby, med lång erfarenhet av redovisning inom stora koncerner, controlling, lager/logisitik. Lena har även stor erfarenhet av SAP och internationell redovisning och rapportering.