login_mock_2

ETT SYSTEM FÖR BOKFÖRINGS­BYRÅER

MED ANVÄNDAREN I FOKUS

Mr Shoebox är ett komplett system som möjliggör att ni som byrå kan erbjuda era kunder en helt ny upplevelse - samtidigt som ni får oanade möjligheter.

ETT SYSTEM FÖR BOKFÖRINGS­BYRÅER

MED ANVÄNDAREN I FOKUS

Mr Shoebox är ett komplett system som möjliggör att ni som byrå kan erbjuda era kunder en helt ny upplevelse - samtidigt som ni får oanade möjligheter.

ADMINISTRATÖR

ETT SYSTEM FÖR BOKFÖRINGSBYRÅER SOM VILL FÖRÄNDRA

Mr Shoebox är ett komplett system för att säkerställa kommunikationen mellan bokföringsbyrån, eller Administratören som vi kallar det, och Entreprenören. Genom appen kan Entreprenören bland annat enkelt ta en bild på händelsen, fylla i några få parametrar och därefter skicka in alla in- och utgående kvitton och fakturor. När dessa kommer in finns all information som behövs för att komma igång med bokföringsarbetet.

 

De verifikationer som inte är kompletta flaggas dessa med vad som behövs kompletteras eller åtgärdas. Mr Shoebox har en funktion för kommentarer, vilket möjliggör kommunikation direkt i anslutning till den specifika händelsen. Entreprenören kan enkelt och snabbt åtgärda det som saknas eller är felaktigt direkt så att bokföringsarbetet blir så effektivt som möjligt.

login_mock_2

BLI ADMINISTRATÖR REDAN IDAG? KLICKA HÄR >

SPAR TID MED MR SHOEBOX

Med Mr Shoebox har du som Administratör möjlighet att spara mycket tid.

klockmock2

Med Mr Shoebox har du som Administratör möjlighet att spara mycket tid. Stora delar av informationen som krävs för bokföringen kan säkerställas av kunden eller någon internt hos er som bär en mindre kostnad för företaget. Om informationen som krävs saknas eller är ofullständig går det väldigt enkelt och snabbt att meddela kunden detta.

 

Tidsåtgång idag:

ENKLARE JOBB, JAGA UNDERLAG, FYLLA I BELOPP, MOMS O.S.V.
%
KVALIFICERAT JOBB, LÖN/FÖRMÅNER, SKATTEFRÅGOR O.S.V.
%

SPAR TID OCH PENGAR MED MR SHOEBOX!

EN EFFEKTIVARE PRODUKTIONSPROCESS REDAN IDAG

DELA ENKELT UPP ARBETSUPPGIFTERNA

Med Mr Shoebox har du som Administratör möjlighet att dela upp arbetsuppgifterna inte bara mellan dig och din kund utan även internt mellan medarbetare beroende på deras kompetensnivå.

UTAN MR SHOEBOX

kompetensniva_UTAN

MED MR SHOEBOX

kompetensniva_MED

Med Mr Shoebox har du som Administratör möjlighet att dela upp arbetsuppgifterna inte bara mellan dig och din kund utan även internt mellan medarbetare beroende på deras kompetensnivå. På så sätt kan du få kostnadseffektivitet, enklare kompetensöverföring (internutbildningar) och mer stimulerade medarbetare. Du kan också lägga ut vissa enklare arbetsuppgifter (som att säkerställa informationen) externt d.v.s. någon utanför byrån kan sköta delar av korrektheten i inmatade siffror.

INTEGRATION

INTEGRATION MED ANDRA SYSTEM

Mr Shoebox kräver egentligen inte att ni som Administratör eller byrå behöver ändra på era arbetsmetoder, rutiner eller processer.

Mr Shoebox kräver egentligen inte att ni som Administratör eller byrå behöver ändra på era arbetsmetoder, rutiner eller processer.

Det vill säga det är:

  • Möjligt att antingen skriva ut alla underlag som kunden skickat in via Mr Shoebox (om ni t ex föredrar papper) och bokföra i vanlig ordning.
  • Möjligt att föra över informationen via SIE-fil till ditt ordinarie bokföringssystem.
  • Möjligt att via Mr Shoebox (som är integrerat med Fortnox) att med en knapptryckning flytta över informationen.

 

Om ni idag är nöjda med de processer ni har och t ex arbetar digitalt med scannade dokument från era kunder och sparar dem tillsammans på t ex Dropbox eller Google Drive går det att enkelt exportera informationen (underlagen) dit.

Integration_250px

1. Allt material lämnas in genom systemet -> 2. Materialet säkerställs och kompletteras ->
3. Administratören bokför i sitt system -> 4. Informationen exporteras tillbaka till Mr Shoebox för rapporter och översikt.

MrShoeboxLogo_400wh

Förändra din tillvaro som Administratör. Vill du veta mer?

RAPPORTER

Mr Shoebox erbjuder ett väl utvecklat rapportverktyg där du som Administratör enkelt kan skapa prognoser och rapporter till Entreprenören enligt dennes behov. Systemet stödjer bland annat följande typer av rapporter:

rapportscreen
Prognos

Tack vare en bra översikt över den löpande bokföringen kan ni som Administratör erbjuda kunderna ständig kontroll över siffrorna och utvecklingen. Det prognostiserade resultatet uppdateras löpande allt eftersom händelserna bokförs.

Resultat
Skatterapporter

BLI ADMINISTRATÖR REDAN IDAG? KLICKA HÄR >

MR SHOEBOX FÖR DIG SOM ADMINISTRATÖR

Några av funktionerna som gör att Mr Shoebox hjälper er med kommunikationen och hanteringen av era kunder:

PLATSOBEROENDE

Tack vare att systemet är molnbaserat kan man arbeta var man vill.

VOLYMBASERAD PRISSÄTTNING

Inga startkostnader, utan allt är baserat på hur mycket systemet används.

ALL KOMMUNIKATION

All kommunikation som rör Entreprenörens ekonomi och administration.

SÄKERT

Digitalisering och arkivering av dina underlag innebär att du minimerar risken att tappa bort dem, få dem förstörda o.s.v.

MARKNADSPLATS

Som Administratör ansluten till Mr Shoebox har du möjlighet att vara med på vår marknadsplats.

OPTIMERAT ARBETSFLÖDE

Tack vare att allt material som lämnas är säkerställt så långt som möjligt kan man fokusera på att säkerställa andra processer.

RAPPORTER

Systemet kan generera rapporter så att Entreprenören har tillgång till aktuella siffror.

MOLNBASERAT

All information som Entreprenören skickar in finns alltid tillgänglig då hela systemet är molnbaserat.